Mål og organisering

Nedenfor finner du linker til dokumenter som viser hvordan organisasjonen Bø kommune er oppbygd og hvordan Helse-, miljø og sikkerhetssystemet drives, organiseres og kvalitetssikres.

 
 
Publisert av Silje Larsen. Sist endra 19.12.2018

Oppbyggingen av organisasjonen i Bø kommune

Lenkene under viser organisasjonskart med oversikt over den politiske organiseringen og den administrative organisasjonen er bygd opp, og hvem som er ledere for de ulike enheter og avdelinger.
 
  • Politisk styringsstruktur
  • Administrativ ledelse 

 

Her finner du informasjon om:

 
Systemansvar og revisjon knyttet til HMS-systemet
Organisasjonskart
Artiklar