Arbeidshelse

Eit godt arbeid med oppfølging og førebygging av sjukjefråvær er avhengige av at alle gode krefter slepp til og kan nyttast på ulike vis. Her har vi samla nokre gode døme på kva, kven og korleis dette arbeidet kan hjelpast vidare.  

Sist endra 19.05.2017