Din pensjonsordning gir deg fleire fordelar i KLP

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) - pensjonsleverandør i Bø kommune

Fordi du har en jobb som gir deg pensjon i KLP, har du ikke bare en av de beste pensjonsordningene i landet. Du får også flere fordeler du kan benytte deg av allerede i dag. Bruk ett minutt på å få oversikt over hvilke fordeler som følger med jobben din.

Sjekk pensjonen din og de andre fordelene dine på www.klp.no

Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve god service fra oss – og hører gjerne fra deg hvis du har spørsmål.

Telefon kundesenter   55 54 85 00

E-post                         kundesenter@klp.no    

NB: Gjeld ikkje lærarar/ tidlegare lærarar i Bø kommune. Lærarar er tilknytta Statens Pensjonskasse (SPK).

Sykepleier og KLP 

Er du sykepleier og jobber i lav stillingsprosent?

Da skal du fra 1.4.2016 meldes inn i pensjonsordningen i KLP hvis samlet stilling, hos en eller
flere arbeidsgivere, utgjør 20 % stilling eller mer.

Hvis du jobber hos flere arbeidsgivere og er usikker på om dine stillinger til sammen utgjør

20 % eller mer av full stilling, anbefaler vi deg å melde fra til dine arbeidsgivere dersom du
totalt jobber mer enn 75 timer i et kvartal. Da vil arbeidsgiverne sjekke om du skal meldes
inn og sørge for dette.

 

Les mer om de nye innmeldingsreglene for sykepleiere på www.klp.no

Sist endra 20.12.2017