Arkiv

Arkivplan

Formålet med en overordna arkivplan er å kvalitetssikre Bø kommunes arkivdanning og arkivbevaring.
 
Arkivplanen gir en fremstilling av de overordna retningslinjene som gjelder for arkivordningen i kommunen, reglement og instrukser for journalføring og arkivhåndtering, samt en oversikt over arkivdeler og arkivserier i de kommunale arkivene.

Arkivplanen finn du her

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IKA Interkommunalt arkiv

Bø kommune er medeigar i IKA Kongsberg som er eit interkommunalt selskap med hovedoppgave å hjelpe kommunane i arkivfaglege spørsmål, samt å formidle historisk kjeldemateriale fra kommunen sine arkiv.

IKA Kongsberg har laga ein informasjonsfilm om sin virksomhet. Følg lenka til informasjonsfilmen.

Kommunale arkiv er viktige kjelder til kunnskap om blant anna lokalhistorie og slektsforskning. Dette er interessant materiale for kommunens historieinteresserte innbyggjarar.

Heimesida til IKA Kongsberg

Sist endra 25.07.2017
Fann du det du leita etter?