Konsultasjonsteam

Bamse - motiv ved undersøking vedkomande helsestasjonstenester - Klikk for stort bilete

Publisert av Kaia Hagen. Sist endra 05.04.2017

Hensikt

  • Å være et lavterskeltilbud til foreldre/barn/ungdom (0-20 år), der målet er å hindre at problemer vedvarer eller videreutvikles. Teamet har særskilt fokus på barn, unge eller familier som oppfattes å være i risiko for bla å utvikle psykiske problemer.
  • Gi råd og veiledning til fagpersoner i kommunen. Bistå ansvarlig fagperson i å vurdere symptomer, og gi råd om den videre utredning og behandlingen kan gjøres i primær-   og/-eller spesialisthelsetjenestenGi råd om tiltak, bistå i planlegging av de kommunale hjelpetiltakene som iverksettes.
  • Bidra til at henvisninger til andrelinjen bygger på en tverrfaglig kartlegging i førstelinjen.
  • Sikre at de kommunale deltjenestene ivaretar sitt ansvar for tilrettelegging, tilbud og oppfølging under og etter behandling, selv om barnet/ungdommen mottar behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten. Dette ivaretas ved at det oppnevnes en kommunal kontaktperson for barnet/ungdommen.
     

Felles prosedyrer og skjema

Lenkene/filene under inneholder felles prosedyrer og skjema i PDF.

 
 
Under finner du skjemaene i word format