Innkjøp

Shoppingcart.jpg - Klikk for stort bilete
 
 
 
 
 
 

Bø kommune forpliktar å følgje «lov om offentlige anskaffelser» (LOA) og «forskrift om offentlige anskaffelser» (FOA) ved kommunale innkjøp. 
 
 
Bø kommune er med i BTV- innkjøp (Buskerud, Telemark og Vestfold), via BTV er vi med på fleire rammeavtalar.  Lurar du på kva for innkjøpsavtalar Bø kommune skal nytte seg av? 
Sjå oversikt på BTV si nettside.
 
 
 

Skal du inngå ein innkjøpsavtale på vegne av Bø kommune, kan du nytte skjema som du finn her:  

 1. Nye konkurransemalar for innkjøp

Direktoratet for forvaltning av IKT (difi) har utarbeida konkurransegrunnlagsmalar som er tilpassa ny lov og forskrift. Bø kommune har difor valt å ta desse i bruk frå og med 01.01.17:
 
 

2. Kontraktar - varar og tenester

 

3. Liste over vedlegg til kontraktar - varar og tenester

 

4. Statens Standardavtalar (SSA)

 

5. Andre malar

 
 
Publisert av Kaia Hagen. Sist endra 06.06.2017

Kontaktpersonar

Silje Larsen Ulverød

Kontaktperson innkjøp