Innkjøp

Shoppingcart.jpg - Klikk for stort bilete
 
 
 
 
 
 

Bø kommune forpliktar å følgje «lov om offentlige anskaffelser» (LOA) og «forskrift om offentlige anskaffelser» (FOA) ved kommunale innkjøp. 
 
 
Bø kommune er med i BTV- innkjøp (Buskerud, Telemark og Vestfold), via BTV er vi med på fleire rammeavtalar.  Lurar du på kva for innkjøpsavtalar Bø kommune skal nytte seg av? 
Sjå oversikt på BTV si nettside.
 
 
 

Skal du inngå ein innkjøpsavtale på vegne av Bø kommune, kan du nytte skjema som du finn her:  

 1. Nye konkurransemalar for innkjøp

Direktoratet for forvaltning av IKT (difi) har utarbeida konkurransegrunnlagsmalar som er tilpassa ny lov og forskrift. Bø kommune har difor valt å ta desse i bruk frå og med 01.01.17:
 
A.  Konkurransegrunnlag - Anskaffelse etter del I under 1,1 mill. (DOC, 102 kB)
B.  Konkurransegrunnlag - Åpen tilbudskonkurranse del I og II under 1,75 mill. (DOC, 121 kB)
C1.Kvalifikasjonsgrunnlag - Begrenset tilbudskonkurranse etter del I og II under 1,75 mill. (DOC, 129 kB) 
C2.Konkurransegrunnlag - Begrenset tilbudskonkurranse etter del I og II under 1,75 mill. (DOC, 105 kB)
D.  Kokurransegrunnlag - Åpen anbudskonkurranse etter del I og II over 1,75 mill. (DOC, 120 kB)
E.  Konkurransegrunnlag - Begrenset anbudskonkurranse etter del I og II over 1,75 mill. (DOC, 158 kB)
F.  Konkurransegrunnlag - Konkurranse med forhandling etter del I og II over 1,75 mill. (DOC, 145 kB) 
G. Tillegg for konkurransegrunnlag ved anskaffelser av bygg og anlegg (DOC, 27 kB)
Standardformular for det europeiske egenerklæringsskjemaet (PDF, 736 kB)
 

2. Kontraktar - varar og tenester

Kontrakt Forside Mal 1.1.17 (DOC, 44 kB)
 

3. Liste over vedlegg til kontraktar - varar og tenester

Bilag 1: Endringsbilag (DOC, 41 kB)
Bilag 2: Kundens kravspesifikasjon (DOC, 41 kB)
Bilag 3: Leverandørens tilbud (DOC, 40 kB)
Bilag 4: Framdriftsplan (DOC, 40 kB)
Bilag 5: Pris (DOC, 53 kB)
Bilag 6: Administrative bestemmelser (DOC, 155 kB)
Bilag 7: HMS- egenerklæring (DOC, 60 kB)
Bilag 8: Samhandlingsavtale Visma ehandel (DOC, 40 kB)
 

4. Statens Standardavtalar (SSA)

Følg lenka til SSA
 

5. Andre malar

Forslag til tekst meddelelse om kontrakttildeling (DOC, 37 kB)
 
 
Publisert av Kaia Hagen. Sist endra 06.06.2017
Fann du det du leita etter?