Reglement og rutinar

 lovparagraf - Klikk for stort bilete

Alle som føretar innkjøp på vegne av Bø kommune må lese og sette seg inn i «Innkjøpsreglemenet for Bø kommune». Dette finn dykk ved denne lenken: Innkjøprsreglement for Bø kommune (PDF, 558 kB)
 
Alle som køyrer kommunen sine bilar og/eller har eit ansvar for kommunen sine bilar må lese og sette seg inn i «Rutine for nyskaffing av leasingbil og bildrift». Rutina finn dykk ved denne lenken: Reglement for nyskaffing av leasingbil og bildrift (PDF, 537 kB)
Sist endra 16.05.2019