Bosetting / Boliger til flyktninger

Bosetting skjer når en flyktning, person med opphold på humanitært grunnlag eller person med kollektiv beskyttelse flytter ut av statlig mottak og blir ordinær innbygger i en kommune.

I samarbeid med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) kommer overføringsflyktninger direkte til Norge og bosettes normalt i en kommune uten å være innom statlige mottak først.
 

Personer som trenger offentlig hjelp må bosette seg i den kommunen som staten ved IMDI og bosettingskommunen blir enige om med mindre de klarer seg uten støtte fra det offentlige. 

Hva gjør vi ved bosetting?

• Vi skaffer den første boligen i kommunen, det kan være private boliger med framleie eller kommunal bolig.
• Vi møblerer opp boligen med brukte og nye møbler.
• Vi har boveiledning den første tiden.

Planlegging og bosetting (IMDi)   

Husbanken

 

 

 

Sist endra 12.04.2018

Kontaktpersonar

Brede Glenna

Avdelingsleiar flyktningtenesta

Adresse

Telefon:
35 05 95 00

E-post:
postmottak@bo.kommune.no

Besøksadresse:
Gvarvvegen 54
3800 Bø

Postadresse:
Bø kommune Flykningtenesta
PB 83
3833 Bø i Telemark

Kartpunkt