Enslige mindreårige flyktninger (EM)

 
Gamleveg bofellesskap ble avviklet 01.09.17.
 

 

De enslige mindreårige flyktningene har flyttet ut i egne hybler i Bø kommune og får oppfølging av et oppfølgingsteam samt at det er en døgnkontinuerlig vaktordning.

Oppfølgingsteamet har fokus på:

  • Boveiledning
  • Økonomi
  • Skole og arbeid
  • Helsefremmede tiltak
  • Fritid, venner og familie
Sist endra 12.04.2018

Kontaktpersonar

Brede Glenna

Avdelingsleiar flyktningtenesta

Adresse

Telefon:
35 05 95 00

E-post:
postmottak@bo.kommune.no

Besøksadresse:
Gvarvvegen 54
3800 Bø

Postadresse:
Bø kommune Flykningtenesta
PB 83
3833 Bø i Telemark

Kartpunkt