Flyktningtenesta

Flyktningtenesta i Bø holder til i Napaståbygget

Ansatte i Flyktningtenesta

Arbeidet skal bære preg av likeverd og likestilling, og bidra til at flyktningene kan få utnytte ressursene sine og klare seg selv.

Vi bosetter det antall flyktninger som kommunestyret bestemmer, og gjennomfører et program som skal legge tilrette for integrering i lokalsamfunnet. Kommunen bosetter familier, enslige voksne og enslige mindreårige.

Ta gjerne kontakt med avdelingsleder Brede Glenna for mer informasjon.Målsetting: 
Den enkelte flyktning skal, bl.a. gjennom introduksjonsprogrammet, i løpet av 2-3 år være kvalifisert for utdanning og/eller arbeid i Norge. Den enkelte skal også gis mulighet til deltakelse og innflytelse i lokalsamfunnet, samt klare seg selv økonomisk.

 

Tall:
Bø kommune har vært aktiv som bosettingskommune siden slutten av 1970-talet. Det er bosatt nærmere 500 flyktninger siden da. De siste årene har det blitt bosatt mellom 15 og 20 personer pr. år.

Kommunestyret i Bø har gjennom fleire år praktisert prinsippet om at tallet på flyktninger som utløser integreringstilskudd skal ligge på rundt 60 personar.


De ulike nasjonene som er representert: Afghanistan, Eritrea, Burma, Somalia, Sudan, Pakistan, Nigeria, Palestina, Syria, Sri Lanka og Iran.

 
 

Mer om bosetting av flyktninger

Sist endra 08.01.2019

Kontaktpersonar

Brede Glenna

Avdelingsleiar flyktningtenesta

Adresse

Telefon:
35 05 95 00

E-post:
postmottak@bo.kommune.no

Besøksadresse:
Gvarvvegen 54
3800 Bø

Postadresse:
Bø kommune Flykningtenesta
PB 83
3833 Bø i Telemark

Kartpunkt