Fysio- og ergoterapitjenesten

Hva gjør vi?

Fysio- og ergoterapitjenesten yter tjenester til personer i alle aldre som i forbindelse med skade, sykdom, funksjonshemming eller andre endringer i livet, kan ha vansker
med å utføre sine daglige aktiviteter og gjøremål. Tjenesten skal fremme helse, forebygge skade, undersøke og behandle funksjonssvikt og samarbeide med andre fagpersoner i kommunen og spesialisttjenesten i habilitering- og rehabiliteringsprosesser. Arbeidet foregår i helsestasjon, barnehage, skole, i personens hjem, på Bø sjukeheim og i tjenestens egne lokaler på Bø sjukeheim.

 

Tjenester til barn og unge
Tjenester til voksne og eldre hjemmeboende
Tjenester til beboere ved Bø sjukeheim
Tekniske hjelpemidler
Gruppetilbud

 

Behandlingstid: Ventetiden vil variere. Henvendelser prioriteres etter alvorlighetsgrad.


Fysioterapeuten kan rekvirere transport til/fra behandlingsted om nødvendig

Hvem er vi?

Avdelingen for fysio- og ergoterapi består av ein fastløna kommunefysioterapeut, ein ergoterapeut, ein turnuskandidat i fysioterapi og deltid vaktmester på hjelpemiddel. I tillegg finst det tre institutt med driftstilskudd; Midt-Telemark Fysioterapi, Bø Fysioterapi og Gullbring Fysioterapi. Til saman har Bø kommune 5,5 årsverk fysioterapi.

Det finnes også et helprivat institutt uten driftstilskudd fra kommunen, Maxima.

 

Private institutt:

Bø Fysioterapi 35 95 03 17

Gullbring Fysioterapi V/ Kristin Bøen 41 63 94 40

Midt Telemark Fysioterapi V/ Egil Saga 35 95 01 23

Maxima Helse 35 95 12 48

 

Henvendelseskjema til fysio- og ergoterapitjenesten   (PDF, 165 kB)

Sist endra 24.05.2017

Kontaktpersonar

Stine Sjøberg Berntsen

Kommunefysioterapeut

Marie Forberg Jørum

Fysioterapeut

Lars Petter Rekkedal

Ergoterapeut

Olav Halstensgård

Vaktmester/ hjelpemidler

Turnusfysioterapeut .

Tlf:
35059670/90547970

Adresse

Besøksadresse:
Gamleveg 39
3800 Bø

Postadresse:
Bø kommune
Postboks 83
3833 Bø

Kartpunkt