Klage- og varselordningar for helse- og omsorgstenesta

Pasientar, brukarar og næraste pårørande har rett til å varsle om alvorlege hendingar direkte til Statens helsetilsyn. Retten til å varsle Statens helsetilsyn om dødsfall eller svært alvorleg skade på pasient eller brukar framgår av lov om pasient- og brukarretigheter § 7-6.

Publisert av Mari Mølstre. Sist endra 10.07.2019

Kva for hendingar kan du varsle om?

Du kan varsle om alvorlege hendinger. Det er:

  • dødsfall eller svært alvorleg skade på pasient eller brukar
  • som følge av ytelse av helse- og omsorgstenesta eller ved at pasient eller brukar har skada ein annan
  • utfallet er uventa ut i frå pårekneleg risiko
  • hendingar som har skjedd etter 1. juli 2019. Har hendinga du ynskjer å informere tilsynsmynda om skjedd før 1. juli 2019, må du kontakte fylkesmannen på vanleg måte.

Korleis skal pasientar, brukarar og næraste pårørande varsle?

For andre klager heller hendingar

For andre klager eller hendinger finnes det ulike ordningar når pasientar eller andre opplever svikt i helse- og omsorgstenestane.

Andre ordningar for tilsyn, klage og erstatning (PDF, 313 kB).