Bø sjukeheim

Har du behov for heildøgns pleie- og omsorg og denne hjelpa ikkje kan gis i din eigen heim, samt at du fyller kriteria i m.a. pasient- og brukarrettighetslova og helse- og omsorgstenestelova – vil du kunne få hjelp i frå institusjon eller heimetenestene.  

Sist endra 24.05.2017

Kontaktpersonar

Jørund Verpe

Einingsleiar Institusjon og heimetenester

Adresse

Besøksadresse:
Gamleveg 43
3801 Bø

Postadresse:
Bø kommune, Institusjon
Postboks 83
3833 Bø

Telefon:
35 05 96 31/27

Kartpunkt