Heimesjukepleie

Aldrende hender - hentet fra nett.jpg - Klikk for stort bilete

Heimesjukepleia tilbyr hjelp til brukarar som bur heime. Dette kan til dømes vere hjelp til stell og personleg hygiene, ernæring (kosthald), medikamentadministrasjon (medisiner), sårstell, prøvetaking og mykje meire.

I heimesjukepleia prøvar me og tilpasse tenestene til den enkelte brukar. Me prøvar å legge tilrette for at brukarar kan vere heime så lenge som mogleg. Me samarbeider med fastlegane, sjukehus, fysioterapi, hjelpemiddel og apotek.

Me har ein hjelpepleiar i hukommelsesteamet i kommunene. Dette teamet har som formål å identifisere og kartlegge brukarar i tidleg fase av demenssjukdom. Dei driver også med veileiing av brukar og pårørande.

Sist endra 24.05.2018

Kontaktpersonar

Linda Vala

Avdelingsleiar heimetenester

Adresse

Besøksadresse:
Lektorvegen 14
3801 Bø

Postadresse:
Bø kommune
Heimetenestene
Postboks 83
3833 Bø

Telefon:
35 05 92 70

Kartpunkt