Tildelingskontoret

Tildelingskontoret har ansvar for sakshandsaming av dei fleste tenestane innanfor helse- og velferdssektoren (sjå lista under). Dvs. at det er til oss søknadane sendast, det er me som kartlegger hjelpebehova og som til slutt fattar vedtak på om du får/ikkje får tenesta du søkjer på.

Det er same søknadsskjema for alle tenestene, bortsett frå TT-kort, ledsagerbevis og parkeringsløyve.

 

Tildelingskontoret har også som oppgåve:

  •  å fordele institusjonsplassar og omsorgsbustader.
  •  å fungere som Koordinerande eining (i fht habilitering og rehabilitering)
  •  å ta i mot og fordele alle typar e-meldingar frå sjukehus og fastlege
 
Sist endra 06.06.2018

Kontaktpersonar

Urban Eriksen

Plan- og Fagansvarleg

Åpningstider

Åpent:
Måndag - Fredag
kl. 09.00 - 11.30
kl. 12.30 - 14.00

Kontaktinfo

Telefon Tildelingskontoret:
409 14 131

E-post: 
tildelingskontoret@bo.kommune.no


Adresser:

Besøksadresse
Gamleveg 43. (1.etg Bø sjukeheim)
3801 Bø

Postadresse:
Bø kommune, Tildelingskontoret
Postboks 83, 3833 Bø

Kartpunkt