Om kulturskulen

Bø kulturskule er eit kulturpedagogisk servicesenter og samarbeider med grunnskulen og dei frivillige laga som er organiserte gjennom Bø kulturnettverk. Vi ønskjer å gi kvar enkelt elev vekstmoglegheiter, både kunstnarleg, intellektuelt og sosialt. Kulturskulen skal arbeide for å stimulere til interesse for kultur ved å arrangere konsertar, utstillingar og ulike framsyningar der fleire kunstuttrykk møtast. Kulturskulen skal bidra til å utvikle eit godt oppvekst- og kulturmiljø i Bø kommune.

Kulturskule.jpg - Klikk for stort bilete

VIKTIGE DATOAR skuleåret 2018/2019

Laurdag 9.februar       UKM Bø/Sauherad i Gullbring kulturanlegg

12.februar                    Nybyrjarkonsert og kammermusikkonsert

15.februar                    Frist for å søke om friplass for vårsemesteret

15.-16.mars                 Teaterforestilling med teatergruppa, Sandvin

7.mai                            Skulekonsertar på Folkestad- og Bø skule

15.mai                          Frist for å søkje plass i kulturskulen

3.juni                            Konsert (De unges arena) med elevar frå kulturskulen på Kroa.     

5.juni                            Utstilling med billedgruppa, forestilling med danse-elevar og

                                     musikk/bilde i sfo-tida.

21.juni                          Siste skuledag før sommarferien            

 

Søknadsskjema

 

 

 

Sist endra 26.04.2019

Kontaktpersonar

Guri Røsok

Rektor kulturskulen

Sverre Jacobsen

Adresse

Kulturskulen har opent:
Mån - fre 08.30 - 15.30

Postadresse:
Bø kommune
Bø kulturskule
Postboks 83
3833 Bø i Telemark
 

Besøksadresse:
Gullbringvegen 34
(2.etg i Gullbring)
3801 Bø i Telemark

Kartpunkt