Tilsette ved kulturskulen 2019/2020

Tilsette ved kulturskulen 2019/2020
Lærar Tilbod Målgruppe
Silje Aase Sollid/Johanne Flottorp Musikk/Bilde i SFO-tida 3.klasse
Gry Hege Vreim Barne- og ungdomsteater 5.klasse og oppover
Silje Aase Sollid Måleklasse 3.-6.klasse
Silje Aase Sollid Måleklasse 7.klasse og oppover
Fredrik Otterbech Moderne dans Frå 4.klasse
Jon Rørmark Fløyte Frå 4.klasse
Hilde Ellingsen Grant Klarinett Frå 4.klasse
Jon Rørmark Saxofon Frå 4.klasse
Gunn Steinstad / Guri Røsok / Sverre Jacobsen Trompet Frå 4.klasse
Guri Røsok Walthorn Frå 4.klasse
Guri Røsok / Sverre Jacobsen Trombone / Baryton / Tuba Frå 4.klasse
John Trygve Bakke Slagverk Frå 4.klasse
Lars Ingar Meyer Fjeld Hardingfele Frå 4.klasse
Lars Ingar Meyer Fjeld Folkedans/halling Frå 3.klasse
Ingebjørg Bø Folkedans/halling Frå 3.klasse
Lise Mette Møllerbråten Song Frå 7.klasse
Janne Brudvik Villa Piano Frå 4.klasse
Trond Villa Gitar Frå 4.klasse
Erik Norheim Gitar / El-gitar Frå 4.klasse
Jon Rørmark Bassgitar Frå 4.klasse
Jon Rørmark Band Frå 8.klasse
Agnes Buen Garnås Kvedarkurs Ungdom / Vaksne
Jacob Zethner Akantus Ungdom / Vaksne

Permisjon; Runaug Venås og Ingvild Homme

Sist endra 05.08.2019