Bø skatteoppkrevjarkontor

Skatteoppkrevjaren har ansvar for innkrevjing av skatt og arbeidsgjevaravgift i kommunen og utbetaling av tilgodebeløp ved avrekninga.

I tillegg har skatteoppkrevjaren ansvar for at det blir det utført kontroll og rettleiing av arbeidsgjevarane i Bø.  Midt-Telemark Arbeidsgjevarkontroll utfører kontrollar på vegne av skatteoppkrevjaren i Bø.

Sist endra 12.09.2017

Åpningstider

Kontaktinfo

Skatteoppkrevjaren
Tlf: 35 05 90 00
E-post: skatt@bo.kommune.no

Bankkonto for skatt
6345.06.08213

Åpningstider
Mandag til fredag
kl. 08.00 - 15.00
 

Besøksadresse
Bøgata 67
3800 Bø

Postadresse
Postboks 83
3833 Bø i Telemark

Kartpunkt