Arbeidspakker i hovudprosjektet

Hovudprosjektet er organisert i 14 arbeidspakker. Kvar arbeidspakke er finansiert for seg, og det er knytt eigne prosjektgrupper til dei ulike pakkene.

 1. Prøv ein elsykkel!
 2. Temaplan for sykkel Bø kommune
 3. Sykkelkampanjar Bø og Sauherad
 4. Temaplan for sykkel Sauherad kommune
 5. Mulighetsstudie - fortettingspotensiale Gvarv (PDF, 10 MB)
 6. Utvikling av kollektivknutepunkt i Sauherad kommune
 7. Parkeringsstrategi for Bø sentrum
 8. Forprosjekt Bø stasjon
 9. Mulighetsstudie Bøgata – utforming og funksjon
 10. Måltal for sykkel, gange og kollektivbruk
 11. Mobilitetsstrategi for Midt-Telemark – eit forprosjekt
 12. Forskingsprosjektet Tettstedpakker for attraktiv, inkluderende og klimavennlig stedsutvikling
 13. Rettleiande plan for fortetting og offentlege rom
 14. Strategi, styring og kommunikasjon (prosjektleiing)

hovudprosjektplanen er tema, framdrift, organisering og ansvarleg for kvar arbeidspakke konkretisert.

Sist endra 08.08.2019