Kommunedelplan for Lifjell

Lifjell, vinter - Klikk for stort bilete Kommunedelplan for Lifjell vart vedtatt av kommunestyret 24.2.14 (sak 004/14 (PDF, 126 kB)).

Føremålet med rulleringa av kommunedelplanen var ikkje å legge ut nye utbyggingsområde, men å vurdere bruk av rekkefylgjekrav til bygging av heis, utnytting av sentrumsområdet, føresegner om "varme senger", utnytting av tomter og vurdere om det er behov for justering av løypetrasear. Det var opna for justering av utbyggingsområde.

Plandokument:

Sist endra 03.09.2019

Kontaktpersonar

Kristin Karlbom Dahle

Kommuneplanleggar