Tettstedspakker for attraktiv, inkluderende og klimavennlig stedsutvikling

17016936_635125400013682_6438908311738150826_o.jpg - Klikk for stort bilete

Hvordan kan man samordne areal-, transport- og sentrumsutvikling på en måte som bidrar til framtidsrettet stedsutvikling på mindre tettsteder? Kunnskapsutvikling og statlige virkemidler har i stor grad vært rettet mot storbyregionene – ikke mindre tettsteder. Målet med prosjektet er å utvikle samarbeidsmodeller og tiltakspakker på mindre tettsteders premisser.

 

 

Publisert av Hilde Pedersen. Sist endra 25.04.2019

Bø/Sauherad, Hol, Sortland og Stryn kommuner er sammen med en rekke forskningsmiljøer, direktorater og fylkeskommuner i gang med et stort treårig forskningsarbeid finansiert av Oslofjordfondet og de involverte brukerpartnere. Prosjektet vil gi ny kunnskap om hvordan tverrfaglig samarbeid og tiltak kan skape attraktive, inkluderende og klimavennlige tettsteder.

Målsettingen er å utvikle en overførbar metodikk for organisering og utforming av tiltak – såkalte «tettstedspakker».  De fire tettstedene i prosjektet har mellom 2400 og 5200 innbyggere. I Norge er det 96 tettsteder med en befolkning i dette spennet og en ambisjon er at prosjektet skal være relevant i stedsutviklingsarbeidet til disse og andre tettsteder.

Samskaping mellom offentlige virksomheter, kunnskapsmiljøer, næringsliv og frivillige er avgjørende for å lykkes. Forskerne skal kartlegge kommunale behov og utfordringer. Det skal utformes prinsipper for god organisering av utviklingsarbeid og hensiktsmessig bruk av virkemiddel for å nå angitte mål. Det skal også lages indikatorer som gjør det mulig å måle effektene av tiltakene, og en egen veileder slik at andre kan ta resultatene i bruk på en enkel måte.

Prosjektet er et samarbeid med følgende partnere: Bø og Sauherad kommuner (prosjektansvarlig), Transportøkonomisk Institutt (TØI, prosjektleder), OsloMet/By- og regionforskningsinstituttet (NIBR), Vestlandsforsking, Roskilde Universitet (Danmark), VTI (Sverige), CICERO – Senter for klimaforskning, Vegdirektoratet, Jernbanedirektoratet, Distriktssenteret, Telemark fylkeskommune, Buskerud fylkeskommune, Hol kommune, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Stryn kommune, Nordland fylkeskommune, Sortland kommune. I tillegg kommer flere lokale aktører som næringsforeninger og frivillige.

Kontaktpersoner:

Åse Egeland (prosjektansvarlig), rådmann i Bø og Sauherad kommuner ase.egeland@bo.kommune.no mob: 90587243

Anders Tønnesen (prosjektleder) Transportøkonomisk Institutt anders.tonnesen@toi.no mob: 48957194

Hilde Pedersen, prosjektleder Bygdepakke Bø og Sauherad Hilde.Pedersen@bo.kommune.no mob: 95704048