Klima og miljø

Klima- og energi
Bø kommune har vedtatt kommunedelplan for klima- og energi (PDF, 3 MB).

Miljøfyrtårn
Bø kommune er med i nettverket av miljøfyrtårnkommunar. Dette betyr at private verksemder og offentlege etatar i Bø kan sertifisere seg som Miljøfyrtårn. Kommunen dekker utgifter til sertifisering.

Brenning av bål og avfall
Open brenning i Bø kommune er regulert gjennom Forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar.

Miljøstatus
miljøtatus.no finn du den nyaste informasjonen om tilstand og utvikling for ulike miljøtema for heile landet og for Bø, der informasjonen er brutt ned på kommunenivå. Informasjonen vert presentert ved kart, tabellar og tekst.

Ladepunkt for elbil
ladestasjoner.no ser du kvar du finn ladestasjonar i Bø. På parkeringsplass bak Kiwi finn du hurtigladingstasjon.

Søknad om utslepp etter forurensingslova
Les meir om utslepp etter forurensingslova.

 

Sist endra 05.06.2018

Åpningstider

Opningstider
Man-fre kl 08.00 - 15.00

Besøksadresse:
Gullbringvegen 20
3800 Bø

Postadresse
Postboks 83
3833 Bø i Telemark

Kartpunkt