Kommuneplanens arealdel 2015-2027

Kommuneplanens arealdel, plankart.png - Klikk for stort bilete Arealdel av kommuneplan for Bø 2015-2027 vart vedtatt av kommunestyret 15.6.15 (sak 053/15 (PDF, 425 kB)). 

Kommuneplanens arealdel består av følgjande plandokument:

Temakart:

Følgjande del av reguleringsplan er vedtatt oppheva jf plan- og bygningslova §12-14:

  • Fv 153 Tjønntveit-Jønnebu, parsell Vårbusvingen-Gapet (21.6.93)
Sist endra 23.08.2017

Kontaktpersonar

Kari Verpe Hynne

GIS-koordinator/avdelingsingeniør

Åpningstider

Opningstider
Man-fre kl 08.00 - 15.00

Besøksadresse:
Gullbringvegen 20
3800 Bø

Postadresse
Postboks 83
3833 Bø i Telemark

Kartpunkt