Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel, plankart.png - Klikk for stort bilete Gjeldande arealdel av kommuneplan for Bø 2015-2027 vart vedtatt av kommunestyret 15.6.15 (sak 053/15 (PDF, 425 kB)). Ny arealdel for Midt-Telemark kommune 2021-2033 er no under utarbeiding, sjå eigen artikkel.

Sist endra 18.11.2019

Kontaktpersonar

Kristin Karlbom Dahle

Kommuneplanleggar