Samfunnsdelen av kommuneplan for Bø 2013-2025

Sjonglerende barn på torget - Klikk for stort bilete Knut Utler

Gjeldande samfunnsdel av kommuneplanen (PDF, 366 kB) for Bø 2013-2025 vart vedtatt av kommunestyret 16.12.13. Bø og Sauherad kommunar har no utarbeidd forslag til felles samfunnsdel av kommuneplanen for nye Midt-Telemark kommune.

Kommuneplanen er Bø kommune sitt overordna og langsiktige plan- og styringsdokument og består av ein samfunnsdel og ein arealdel. Samfunnsdelen viser kommunen sitt hovudfokus i planperioden som samfunnsutviklar, tenesteleverandør og organisasjon.

Satsingsområda i gjeldande plan er samla og tematisert under tre overskrifter:

  • Bø – regionsenter i Telemark
  • Bø – ein nyskapande kommune
  • Bø – ein god stad å bu
Sist endra 23.11.2018