Reguleringsplanar under utarbeiding, på høyring og nyleg vedtatte planar

Illustrasjon av arkivskuffer - Klikk for stort bilete

I planregisteret finn du alle godkjente reguleringsplanar og planar som er under utarbeiding dersom du kjenner plannavn eller planID. Dersom du ikkje kjenner navn eller planID, finn du gjeldande reguleringsplanar via webkartet.

Kunngjering om oppstart

Detaljreguleringsplan for Høgvoll. Frist for innspel 11.03.19
Detaljreguleringsplan for ny g/s-veg mellom Gvarv og Mannebru. Frist for innspel 28.09.18
Detaljreguleringsplan for H9-området på Lifjell.  Frist for innspel 05.06.18                                      Detaljreguleringsplan for Stadskleiv. Frist for innspel 17.06.2019
Detaljregulering for Stasjonsvegen 12-14. Frist for innspel 27.09.2019

Planar på offentleg ettersyn

Nyleg vedtatte planar
Detaljreguleringsplan for Sandvinhagen
Detaljreguleringsplan for Beverøya camping
Detaljreguleringsplan for Gullbring studentheim
Detaljreguleringsplan for Grivi torg
Områdereguleringsplan for Bø sentrum

Sist endra 28.08.2019

Kontaktpersonar

Elin Blütecher

Arealplanleggar

Kari Verpe Hynne

GIS-koordinator/avdelingsingeniør

Åpningstider

Opningstider
Man-fre kl 08.00 - 15.00

Besøksadresse:
Gullbringvegen 20
3800 Bø

Postadresse
Postboks 83
3833 Bø i Telemark

Kartpunkt