Reguleringsplanar under utarbeiding, på høyring og nyleg vedtatte planar

Illustrasjon av arkivskuffer - Klikk for stort bilete

I planregisteret finn du alle godkjente reguleringsplanar og planar som er under utarbeiding dersom du kjenner plannavn eller planID. Dersom du ikkje kjenner navn eller planID, finn du gjeldande reguleringsplanar via webkartet.

Sist endra 04.11.2019

Kontaktpersonar

Elin Blütecher

Arealplanleggar

Kari Verpe Hynne

GIS-koordinator/avdelingsingeniør

Åpningstider

Opningstider
Man-fre kl 08.00 - 15.00

Besøksadresse:
Gullbringvegen 20
3800 Bø

Postadresse
Postboks 83
3833 Bø i Telemark

Kartpunkt