Trafikktryggleik

Strategiplan-for-trafikksikkerhet_bilde.jpg - Klikk for stort bilete Hovudmålet med trafikktryggleiksarbeidet i Bø kommune er todelt:

- Å halvere talet på trafikkulykker
-
Å gjere skulevegane trygge slik at skuleelvane kan gå eller sykle til skulen

 

Prioriteringar i arbeidet med trafikktryggleik er gitt i trafikktryggleiksplanen for Bø kommune. (PDF, 777 kB) Handlingsdelen til planen vert revidert årleg.

Bø kommune er ansvarlig veimyndighet for de kommunale veiene, mens Statens vegvesen er ansvarlig for fylkes- og riksveier i kommunen. Statens vegvesen har utarbeidd ein nasjonal handlingsplan for trafikkikkerhet.

Husk også at du har ansvar for trafikktryggleiken ved å syte for å klippe hekken din.

 

Sist endra 12.09.2017

Kontaktpersonar

Lars Tore Svendsen

Avdelingsleiar