Klage på vedtak

Klage.jpg - Klikk for stort bilete  Vedtak om løyve er enkeltvedtak som kan påklagast etter forvaltningslova kap. VI. Klage på vedtak skal sendast skriftleg til den som har gjort vedtaket/Bø kommune innan 3 veker etter mottatt vedtak.

Klaga må vere:

  • signera
  • vise til det vedtaket som klaga gjeld
  • oppgje den/dei endringane som ønskjast
  • oppgje grunngjeving for klaga
  • dersom det er klaga så seint at det er uklart om klaga er framsatt i rett tid/innan 3 veker, må du også kunne oppgje når vedtaket vart mottatt

Klaga vil først behandlas av den instans i kommunen som har gjort vedtaket. Overordna klageinstans er Fylkesmannen. Fylkesmannens vedtak vil vere endeleg, og kan ikkje påklagast.

Om du har spørsmål som gjeld klage, ta gjerne kontakt med oss.

Sist endra 29.05.2017

Kontaktpersonar

Aslak Gilde

Avdelingsleiar/byggesakshandsamar

Åpningstider

Opningstider
Man-fre kl 08.00 - 15.00

Besøksadresse:
Gullbringvegen 20
3800 Bø

Postadresse
Postboks 83
3833 Bø i Telemark

Kartpunkt