Val 2017

Val  - Klikk for stort bilete  Valdag for Stortingsval og Sametingsval 2017 er satt til måndag 11. septemer 2017.

Kommunestyret i Bø vedtok på KS møte måndag 27. februar at kommunen gjeng frå sju valkretsar til ein. Derfor blir det i 2017 røysting kun i eit vallokale på Valdagen. Vallokalet blir Gullbring kulturhus. 

Tidlegstemming

Tidlegstemminga startar 1. juli. og er for deg som ikkje har moglegheit til å førehandsstemme eller stemme på valdagen. Det er mogleg å tidlegstemme frå 1. juli - 9. august. Ta kontakt med servicekontoret på tlf 35 05 90 00 for å avtale tid.
 

Førehandsstemming

Førehandsstemminga startar torsdag 10. august i Bø kommune. Du har moglegheitar til å førehandsstemme på tysdagar, onsdagar og torsdagar frå kl. 09.00 - 15.00. Onsdag torsdag og fredag i siste veka før valet er det ope for stemming frå kl. 09.00 - 18.00. Stemminga vil føregå på kommunehuset.

Obs! Det vil vere lunsjavvikling frå kl. 11.30 til 12.00.

Stemming på Bø sjukeheim

Førehandsstemming på Bø sjukeheim er satt til torsdag 7. september kl. 12.00 - 14.00.

Ambulerande stemming / stemme heime

Personar som ikkje kan kome seg til stemmelokale kan ta kontakt med servicekontoret i kommunen for å søke om å få stemme heime. Henvendelsar må gjerast innan 4. september kl. 15.00.

Stemming på Høgskulen i Sørøst-Noreg

Studentar har moglegheit for å førehandsstemme på høgskulen onsdag 30. august.
 

Informasjon om valdag

Røystinga valdagen vil vere i Gullbring Kulturhus måndag 11. september 2017.
Opningstidene i vallokalet er frå kl. 10.00 - 20.00
 

Meir informasjon finn du på www.valg.no

Here you can find information brochures in several languages

Sist endra 15.08.2017

Adresse

Førehandsrøysting:
Kommunehuset i Bø
Bøgata 67, 3800 Bø

Valdag:
Gullbring Kulturanlegg
Gullbringvegen 34
3800 Bø

Kartpunkt