Andre

Aktuelt

 • 22.11.2017

  Enklare å betale rekningar frå kommunen

  Me minner om at det nå er mogleg å betale ulike fakturaer frå Bø kommune med e-Faktura eller AvtaleGiro. Dette gjeld faktura på kommunale avgifter, barnehage, SFO, kulturskule, husleige og...
 • 20.11.2017

  Utleieleiligheter søkast sentralt i Bø

  Utleieleilegheiter søkast sentralt i Bø for tilvisingsavtale med Bø kommune og finansiering gjennom Husbanken
 • 20.11.2017

  Borgarleg vigsel

  Frå 01. januar 2018 tek kommunane over ansvaret for borgarleg vigsel i Noreg. I Bø kommune er det ordførar og varaordførar som har myndighet til vigsel.
 • 17.11.2017

  Ordføraranes referat

  Fellesnemnda og Partssammensatt utval hadde møte fredag 17.11.2017. Ordførarane sitt referat kan du sjå på heimesida til den nye kommunen.
 • 17.11.2017

  Største veksten i landet

  Bø toppar Statistisk sentralbyrå sin statistikk over innbyggartal etter 3. kvartal 2017, med største prosentvis vekst i landet. Tala, som blei publisera i dag, viser at kommunen har ei auke i...
Login for redigering