Slamtømming

Oppstart av slamtømming

22.05.2015

Miljservice AS startar opp slamtømminga for 2015 i veke 22. For meir informasjon tilrår med å gå inn på følgjande heimeside: www.septik24.no

Bøelva ved Kvennøya

Vinnaren av bakgrunnsbilete "Vår" er:

19.05.2015

Vi har fått inn mange veldig fine bilete til konkurransen for bakgrunnsbilete vår. Det har vore ei glede å gå igjennom - så ein stor takk til...

#sykletiljobben

Sykle til jobben

19.05.2015

Sykle til jobben-aksjonen er halvveis i «tråkket». Alle tilsette ( i alle næringar) og alle innbyggarar i Bø kommune kan delta. All aktivitet...

Fugleperspektiv Nordbøåsen

Høyring av forslag til endring av delar av områdereguleringsplan for Nordbøåsen

29.04.2015

Nordbøåsen Utbyggingsselskap AS har foreslått endring av delar av områdereguleringsplan for Nordbøåsen. Føremålet med endringa er å fortette med 6...

Ordførar og prsivinnar.JPG

Gro Dahle fekk Bøker i Bø-prisen 2015

28.04.2015

Bøker i Bø-prisen 2015 blei tildelt ein forfattar som sidan debuten i 1987 har markert seg med eit sterkt språkleg uttrykk. Gro Dahles verk er...

KarusellBilde

Kommunedelplan for kunst og kultur 2015-2025 - høyring etter første gangs behandling

23.04.2015

Kommunedelplan for kunst og kultur 2015-2025 - høyring og invitasjon til ope møte 12. mai 2015 Kommunedelplan for kunst og kultur 2015-2025 er.. (DOC, 54 kB).

KarusellBilde

Vegnamn på høyring

13.04.2015

Høyringsfristen er 15.05.2015 for å koma med merknader til PTN utvalet (plan, teknikk og næring) sitt framlegg i sak 29/15, møte 17.03.2015...

Ofte stilte spørsmål
padlock