2012-06-16 10.01.34.jpg

Høyring planprogram og varsling av oppstart av arbeid med kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028

26.03.2015

I tråd med plan- og bygningslova (§§ 11-12, 11-13 og 4,1) er det utarbeidd forslag til planprogram for rullering av kommunedelplan for...

Påskekyllingar

Opningstider i påska 2015

25.03.2015

Bø kommunehus og Bekkevold (teknisk eining) har slike opningstider i påska: Måndag og tysdag i påskeveka vanleg opningstid. Onsdag stengt...

Hjort_1-1024x776.jpg

Litteraturfestivalen Bøker i Bø presenterer årets program

11.03.2015

Bøker i Bø 1.-3. mai 2015 Eit sterkt og aktuelt lag av prisvinnande, kritikarroste forfattarar - i ein fin mix av vel etablerte og nye...

Vårløysing

Telerestriksjonar på kommunale vegar i Bø

10.03.2015

Frå og med 10.3.2015 er det innført telerestriksjonar på kommunale vegar i Bø. Skilt vil bli sett opp på dei aktuelle vegar etter behov...

Valglogo

Val 2015

04.02.2015

Valdagen for kommunestyreval og fylkestingval 2015 er satt til mandag 14. september 2015. I Bø holder me val søndag 13. og mandag 14...

2012-06-22 17.23.14 (2).jpg

Informasjon om kulturmidlar og tilskotsordningar 2015

30.01.2015

Kulturmidlane 2015 Søknadsfrist 1. mars og 1. september. Kulturmidlane, kr 100.000,-, er sette av i kommunen sitt budsjett for 2015 med føremål...

Michelet-Jon.jpg

Jon Michelet er klar for Bøker i Bø 1. mai 2015

04.12.2014

Jon Michelet er klar for Bøker i Bø 1. mai 2015. Det er Rune Christiansen, Kjartan Fløgstad, Helene Guåker og Vigdis Hjorth også. Foto: Hans...

Ofte stilte spørsmål
padlock