Dokampanje

"Don`t do it!!"

24.10.2014

Det vert kasta søppel (vaskeklutar, våtserviettar, Q-tips, matfett, kaffigrut osv.) i do. Søppel i avløp og pumper kan få fleire konsekvensar. Ein...

20141021_092444.jpg

Ny klatrepyramide:-)

21.10.2014

Endeleg kan elevane boltre seg i den nye klatrepyramiden...

Elg i kikkert

Jakt i Midt-Telemark

16.10.2014

Elgjakta er godt igang og Landbrukets Hus i Midt-Telemark har nærare informasjon om jakttider m.m. Jakt i Midt-Telemark. Dersom du ikkje får sjå...

Verdens håndvaskdag

Verdens håndvaskdag

16.10.2014

Den 15 oktober var verdens håndvaskdag og helsestasjonen / skulehelsetenesta vil minne om dagen og bodskapen som er: God håndvask er en...

Montering av sonemålar

Bø vassverk - montering av sonemålar

10.10.2014

Bø vassverk er i gang med installering av sonemålarar på strategisk viktige leidningsstrekk for å kunne ha ei kontinuerleg overvaking av...

Anleggsarbeid i Evjudalen friluftspark.jpg

Venter på vinteren!

23.09.2014

No er kommunen klar for reetablering av nye dam-tersklar. Norconsult AS har gjort nye flaumberekningar, som er lagt til grunn for ny utrekning av...

Kommunesammenslåing

Kommunereform, fylkesmannen, Lifjell rundt

17.09.2014

Mandag 29. september 2014 blei 36 personar orientert om Fylkesmannen si rolle i arbeidet med å slå saman kommunar! På kommunestyresalen var...

Ofte stilte spørsmål
padlock