Eigedomsskatt

Eigedomsskatt 2015

27.02.2015

På bakgrunn av Bø kommunestyre sitt vedtak om utskriving av eigedomsskatt og i medhald av § 15 i Lov om eigedomsskatt av 06.06.1975 vert lista...

KarusellBilde

Forsinka kåring av fotokonkurransa

26.02.2015

Pga tekniske utfordringar har me ikkje fått kåra ein vinnar av fotokonkurransa Bakgrunnsbilete vinter ennå. Me håper at me kan publisere...

serveringsjentene

Mariposa er 1 år 17. februar

17.02.2015

Bø arbeidssenter sitt tiltak "Mariposa" har vore i drift 1 år idag, 17. februar. Og nettopp namnet ......Mariposa- er navnet på en sommerfuglart...

konfliktrådet

Konfliktrådet søkjer etter nye meklarar

10.02.2015

Konfliktrådet i Telemark treng fleire meklarar og ber deg om å vurdere denne oppmodinga: Som mekler for Konfliktrådet i Telemark vil du...

Barnehageplass 2013/2014

Hovudopptak barnehage 2015/2016

01.02.2015

Søknadsfrist 1. mars

2012-06-22 17.23.14 (2).jpg

Informasjon om kulturmidlar og tilskotsordningar 2015

30.01.2015

Kulturmidlane 2015 Søknadsfrist 1. mars og 1. september. Kulturmidlane, kr 100.000,-, er sette av i kommunen sitt budsjett for 2015 med føremål...

Ofte stilte spørsmål
padlock