Kommuneplanens arealdel.png

Høyring av ny arealdel av kommuneplan for Bø 2015-2027. Ope møte 5.2.15

27.01.2015

Bø kommune legg no forslag til ny arealdel av kommuneplanen ut til offentleg ettersyn. Planen gjeld heile kommunen med unnatak av delar av...

Bakgrunn-Hundeslede

Konkurranse - bakgrunnsbilete på heimesida

22.01.2015

På heimesida til Bø kommune har me mogligheit til å bytte bakgrunnsbilete, og dermed vise fram Bø Bygda frå fleire sider. Vår utfordring er at...

KarusellBilde

Bø går foran

21.01.2015

Eldrerådet i Bø ynskjer større innflytelse på eldrepolitikken i kommunen. Dei forfatta derfor eit brev til dei politiske partia i kommunen, med...

Søknad Nye Oterholtfoss kraftverk

Høyring Nye Oterholtfoss kraftverk

05.01.2015

NVE Norges vassdrags- og energiverk har lagt ut følgjande til høyring: Søknad med konsekvensutgreiing for Nye Oterholtfoss kraftverk i Bø kommune...

Elg viltkamera

Høyring - Kommunale målsettingar for hjortevilt og endring av minsteareal for felling av elg i Midt-Telemark

22.12.2014

Kommunale målsettingar for hjortevilt og endring av minsteareal for elg i Midt-Telemark sendes nå ut på høyring. Høyringsdokument og høyringsbrev...

Reklameskilt

Høyring av nye skiltvedtekter for Bø kommune

07.12.2014

Hovudutval for plan, teknikk og næring har lagt ut forslag til endring av skiltvedtekter for Bø kommune til offentleg ettersyn saman med ein...

Ofte stilte spørsmål
padlock