sykkelbygdabø

Landets einaste sykkelbygd

22.07.2016

"Bø er ikke bare ei vakker kulturbygd med togstasjon og 2000 studenter. Som landets eneste sykkelbygd vil Bø gjerne ha kø av syklister." Dette...

Eikamoen.jpg

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Eikamoen

08.07.2016

På vegne av grunneigarane innom planområdet varslar Søndergaard Rickfelt AS at det startast opp arbeid med detaljreguleringsplan og forhandling om...

Valenkrysset.png

Varsel om endring av detaljreguleringsplan for Bekkesletta

07.07.2016

På vegne av Bø handelspark AS varslar Søndergaard Rickfelt AS at det startast opp arbeid med endring av detaljreguleringsplan for Bekkesletta...

Bilde.png

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Skrubbemyra

05.07.2016

På vegne av Systemblokk AS, Hellestad Sandtak AS og Bø kommune varslar Søndergaard Rickfelt AS at det startast opp arbeid med...

Sandlevering

Utlysning av konkurranse – Levering og lagring av strøsand

01.07.2016

Bø kommune ved teknisk eining lyser ut konkurranse for levering og lagring av strøsand for sesongen 2016-2018. Sjå vedlagte...

KS logo

Styrevervregister

28.06.2016

KS har lansera ny utgåve av Styrevervregisteret. Tidlegare måtte kvar enkelt godkjenne at opplysningane blir publisera. I denne nye versjonen er...

Velkomen til Bø med blomster

Opningstider sommaren 2016

20.06.2016

Bø kommunehus, Kulturkontoret og Teknisk eining (Bekkevoll) har desse opningstidene: Frå og med veke 27 (4.juli) til og med veke 31 (5...

Ofte stilte spørsmål
Login for redigering