Arealdelen

Oppstart av rullering av kommuneplanens arealdel og høyring av planprogram

11.04.2014

Bø kommune startar no arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel og sender planprogram for rulleringa på høyring. Frist for å kome med...

Skatteoppgjeret

SKATTEOPPGJERET FOR 2013 ER LIKE RUNDT HJØRNET.

11.04.2014

FÅR DU RESTSKATT? UNNGÅ BETALINGMERKNAD. Sjølvmeldinga for 2013 er no klar og du får han enten pr. post eller elektronisk for registrert...

Bamse

Helsestasjon for Ungdom.

08.04.2014

Mellombels endring i tidspunkt for legeteneste. Lege vil i perioden 1.april – 16. juni vere å treffe mellom kl. 14.30-15.30. Åpningstida er elles...

KarusellBilde

Varsel om planarbeid for detaljregulering av BEKKESLETTA

04.04.2014

Det blir varsla om at Handelsbygg Holding AS har starta arbeidet med regulering av gnr 47 bnr 70. Meldinga frå landskapsarkitekt mnla Hanne Karin...

2014-02-12 19.19.35.jpg

Litteraturfestivalen Bøker i Bø presenterer årets program

25.03.2014

Den tredje utgåva av litteraturfestivalen Bøker i Bø 2.-4. mai 2014, presenterer eit program der dei fleste bokelskarar vil finne noe av interesse...

Adressering av Lifjell

Adressering av fritidsbustader i Bø kommune

24.02.2014

Bø kommune arbeider fortida med adressering av ca. 1000 fritidsbustader. Føremålet er å få eit gjennkjennleg system for å finne fram, spesielt...

Ofte stilte spørsmål
padlock