logo_sykkelbygd.jpg

TRAFIKK, GATEBRUK OG PARKERING I BØ SENTRUM

22.02.2017

Bygdepakke Bø inviterer til plankontor på Bø torg og ope møte på Husly onsdag 1. mars.

Tokulturlæra foredrag

Forskningsformidling: Folket vs. eliten: Tokulturlæra og det norske likhetsidealet

21.02.2017

Kan vi forstå dagens norske samfunn litt betre etter å ha høyrt dette foredraget, og kanskje diskutert litt i etterkant? Velkomen til ny...

bø kommune logo.jpg

Årsoppgjer 2016 - Bø kommune

16.02.2017

Bø kommune har avlagt rekneskap for 2016 med gode resultat. Netto driftsresultat er på 2,3 % - kr 12,5 mill. Tidligere underskot er nedbetalt...

Vinner av søvnprosjektet 9a_f_Marta_kjøllesdal_Bø_blad karusell.jpg

Ungdom, søvn og skjermbruk

13.02.2017

I haust gjennomførde Bø ungdomsskule prosjektet «Ungdom, søvn og skjermbruk», der målet var å auke medviten rundt dette tema både på skulen...

irmat logo.jpg

Høyring om ny renovasjonsforskrift

01.02.2017

IRMAT har på oppdrag for og i samarbeid med sine eigarkommunar utarbeida forslag til endringar i dei lokale forskriftene om renovasjon i dei 4...

husbanken logo

Bustøtte, startlån, tilskot og kommunale bustader

31.01.2017

Bustøtte er ein statleg støtteordning som administreres av husbanken og kommunen. Bustønad kan du søke dersom husstanden din har låge inntekter...

Vedlegg 4a_HPV-unge kvinner_greyandred_50mm_outlined.jpg

Gratis HPV-vaksine til unge kvinner født 1991 og seinare

25.01.2017

November 2016 var oppstarten for eit nasjonalt tilbud om gratis HPV-vaksine for kvinner født 1991 og seinare. Tilbudet er midlertidig og...

Ofte stilte spørsmål
Login for redigering