Stor flom logo

Flaumsituasjonen i Telemark

03.09.2015

Sola skein i Bø da Fylkesberedskapssjefen i Telemark innkalte til telefonmøte om flaumsituasjonen kl. 13.00 idag torsdag 3. september. Dei 18...

På farta til skolen

På farta til skulen

03.09.2015

I veke 37 og 38 skal alle elvar ved grunnskulane i Bø registrere korleis dei kjem seg til skulen. Bø ungdomsskule, Bø skule og Folkestad skule...

Brannvernveka 2015

Brannvernveka 2015

03.09.2015

Laurdag 19. september 2015 mellom kl. 10.00 og 14.00 er det open dag på brannstasjonen i Bø. Kai Lindgren i Midt-Telemark Brann og redning...

Gullbring kulturanlegg inngangspartiet.jpg

Kommunen eig no 91% i Gullbring kulturanlegg

03.09.2015

Bø kommune takkar bygdefolk, lag og organisasjonar samt verksemder for overføring av sine aksjer i Gullbring kulturanlegg as. Totalt 265...

Flaumfare varsel varsom.no

Flaumfare - torsdag 3. september

03.09.2015

Idag torsdag 3. september har vi notert at det "berre" har kome omlag 20 mm regn i natt sentralt i Bø. Men kring oss er det ein del vanskar med...

Valglogo

Val 2015

02.09.2015

Forhandstemming på kommunehuset i Bø Kvar tysdag og torsdag kl 09:00-15:00. Onsdagar 09:00-18:00 (lunsjstengt 11:30-12:00) i veke 33 til veke...

Fugleperspektiv Nordbøåsen

Nye vegnamn i bustadfelt i Nordbøåsen - høyring

31.08.2015

PTN-utvalet (plan, teknikk og næring) har i ptn-sak nr 72/15 den 23.06.2015 vedteke framlegg til nye vegnamn i nytt butadfelt på Nordbøåsen...

Ofte stilte spørsmål
padlock