maxresdefault.jpg

Feiing av kommunale G/S-vegar, fortau og vegar startar opp denne veka

28.03.2017

Feiing av kommunale G/S-vegar, fortau og vegar startar opp denne veka. G/S-vegar og fortau er prioritert fyrst.

Eikamoen.jpg

Offentleg høyring av detaljreguleringsplan for Eikamoen

23.03.2017

PTN-utvalet vedtok i møte 14.03.17 (sak 19/17) (PDF, 334 kB)å legge detaljreguleringsplan for Eikamoen ut til offentleg høyring. Formålet med planen er å legge...

flyer front.jpg

FORBUDTE ORD - litterær salong onsdag 5. april kl. 19.00

23.03.2017

Litteratursalongen er ein del av litteraturfestivalen Bøker i Bø sitt offisielle program og arrangerast på Kafé Husly onsdag 5 april kl. 19:00...

digitalisering.JPG

Kommunene i Midt-Telemark går digitalt

16.03.2017

Bø, Nome og Sauherad kommune starter med digital postutsendelse 20. mars

bø kommune logo.jpg

Telerestriksjonar på kommunale vegar i Bø

15.03.2017

Frå og med 16.3.17 er det innført telerestrisjonar på kommunale vegar i Bø. Skilt vil bli sett opp på dei aktuelle vegane etter behov. Unntatt...

KarusellBilde

Midlertidig endra opningstider på Bø bibliotek

23.02.2017

Biblioteket vil halde stengt måndagar fram til skuleferien 19. juni. Vi har vanlege opningstider dei andre dagane: tysdag og torsdag: 14-19...

bø kommune logo.jpg

Årsoppgjer 2016 - Bø kommune

16.02.2017

Bø kommune har avlagt rekneskap for 2016 med gode resultat. Netto driftsresultat er på 2,3 % - kr 12,5 mill. Tidligere underskot er nedbetalt...

Ofte stilte spørsmål
Login for redigering