Midttelemark.jpg

Saman skapar næringslivet og høgskulen vekst

01.12.2016

Midt-Telemark har Høgskolen i Sørøst-Norge, Bø og Nome vidaregåande skular som er viktige kompetanseleverandørar for Telemark. Tettare samarbeid...

Lektorvegen.jpg

Høyring av forslag til detaljreguleringsplan for Lektorvegen 15 og 19 i Bø sentrum

01.12.2016

Sweco Norge AS har på vegne av Me4 Eigedom fremja forslag til detaljreguleringsplan for Lektorvegen 15 og 19 i Bø sentrum. Formålet med planen er...

Bekkesletta

Høring av forslag til detaljreguleringsplan for Bekkesletta (Valenkrysset)

30.11.2016

Søndergaard Rickfelt AS har på vegne av Bø handelspark AS fremja forslag til endring av detaljreguleringsplan for Bekkesletta.

husbanken logo

Bustøtte, startlån, tilskot og kommunale bustader

30.11.2016

Bustøtte er ein statleg støtteordning som administreres av husbanken og kommunen. Bustønad kan du søke dersom husstanden din har låge inntekter...

Forslag til budsjett og økonomiplan 2017.jpg

Budsjett 2017, økonomiplan 2017 - 2020

28.11.2016

Rådmannens forslag til Budsjett 2017 blei handsama i Formannskapet 28. november. Formannskapets innstilling er lagt ut til offentleg ettersyn...

Digitalradio epostbanner

Er du klar for det digitale radioskiftet?

25.11.2016

Radioskiftet nærmar seg med stormskritt. Veit du kven av radiokanalar som blir heildigitale og når radioskiftet skjer der du bur? Frå FM til...

IMG_1341.JPG

Informasjon om kulturmidlar og tilskotsordningar 2016

30.09.2016

Kulturmidlane 2016 Søknadsfrist 1. oktober. Kulturmidlane, kr 100.000,-, er sette av i kommunen sitt budsjett for 2016 med føremål å støtte...

Ofte stilte spørsmål
Login for redigering