Vatnar skule

Grendelaga overtek grendeskulane i Bø

28.08.2014

Torsdag 28. august 2014 overtok grendelaga i Bø dei tidlegare grendeskulane Vatnar, Valen og Forberg. Ved ei enkel markering har Oddbjørn Vatnar...

Kommunesammenslåing

Lifjell rundt - forstudie

27.08.2014

Kommunestruktursaka eller kommunereformen, kjært barn har mange namn, men dette er altså Regjeringa sitt opplegg for samanslåing av kommunar...

Renseanlegg

Ordføraren opna nytt reinseanlegg

27.08.2014

Ordførar Olav Kasland opna i dag Bø kommune sitt nye reinseanlegg for avløp i Slåttunvegen. Det nye anlegget har dobla kapasitet samanlikna med...

Bø Torg

Byggeskikkprisen 2014 tildelt Bø torg og Den Gode Nabo

18.08.2014

Bø museum delte søndag ut byggeskikkprisen for 2014. Prisen blei delt mellom Bø kommune for opprusting av Bø Torg og Brekke Eiendom for...

Festival 2007 2

Velkommen som student i Bø!

15.08.2014

Vi ønskjer deg velkommen som student i Bø og Midt-Telemark / We wish you all welcome to Bø and to the Midt-Telemark region. Området har mye å by...

2012-06-22 17.23.14 (2).jpg

Informasjon om kulturmidlar og tilskotsordningar 2014

08.08.2014

Kulturmidlane 2014 Søknadsfrist 1. september. Kulturmidlane, kr 100.000,-, er sette av i kommunen sitt budsjett for 2014 med det formål å...

Vinter på Lifjell

Oppstart av reguleringsplan for del av Høgefjell, Lifjell

07.08.2014

Plankontoret Hallvard Homme as varslar på vegne av grunneigar Stein Helge Østerli at det skal setjast i gang reguleringsplanarbeid for delar av...

Ofte stilte spørsmål
padlock