Arealdelen

Oppstart av rullering av kommuneplanens arealdel og høyring av planprogram

11.04.2014

Bø kommune startar no arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel og sender planprogram for rulleringa på høyring. Frist for å kome med...

Skatteoppgjeret

SKATTEOPPGJERET FOR 2013 ER LIKE RUNDT HJØRNET.

11.04.2014

FÅR DU RESTSKATT? UNNGÅ BETALINGMERKNAD. Sjølvmeldinga for 2013 er no klar og du får han enten pr. post eller elektronisk for registrert...

Bamse

Helsestasjon for Ungdom.

08.04.2014

Mellombels endring i tidspunkt for legeteneste. Lege vil i perioden 1.april – 16. juni vere å treffe mellom kl. 14.30-15.30. Åpningstida er elles...

Påskekyllingar

Opningstider i påskeveka

07.04.2014

Bø kommunehus og Bekkevold (teknisk eining) har slike opningstider i påska: Måndag og tysdag: Sentralbord ope frå 09.00 -14.00, ekspedisjon...

KarusellBilde

Varsel om planarbeid for detaljregulering av BEKKESLETTA

04.04.2014

Det blir varsla om at Handelsbygg Holding AS har starta arbeidet med regulering av gnr 47 bnr 70. Meldinga frå landskapsarkitekt mnla Hanne Karin...

Posten i Bø

Manglande porto og underfrankerte brev til Bø kommune.

02.04.2014

I den seinare tid har det kome ein del brev til Bø kommune som er underfrankert eller manglar porto i det heile. Dette medfører at kommunen får ei...

Ofte stilte spørsmål
padlock