Torg juletre

Vi tenner julegrana på Bø torg sundag 29. november!

27.11.2015

Julegrana på Bø torg skal tennast sundag 29. november kl. 17.00. Vi håpar at mange store og små finn vegen til torget denne første sundagen i...

Elevrådet Folkestad.jpg

På farta til skolen 2015

20.11.2015

Kampanjen "På farta til skolen" har fått stor oppslutning på Bø og Folkestad skule. Over 80% av elevane har deltatt, og resultata viser at over...

UDI Utlendingsdirektoratet

Flyktningesituasjonen

18.11.2015

Talet på asylsøkjarar aukar kraftig i Norge og mange andre europeiske land. Norske styresmakter samarbeidar nasjonalt, regionalt og lokalt for å...

Bøgata 28

Høyring av forslag til detaljreguleringsplan for BFK22 og 23 i Bø sentrum

17.11.2015

Forslag til detaljreguleringsplan for BFK22 og 23 i Bø sentrum vart behandla i PTN-utvalet 10.11.15 og blir no lagt ut til høyring jf plan- og...

På skitur i Telemark

Tilskot til friluftsliv 2016

12.11.2015

Telemark fylkeskommune har følgjande melding om tilskotsmidlar for 2016: Fylkeskommunen fordeler ulike tilskuddsmidler til friluftsliv; Tiltak i...

Søknad Nye Oterholtfoss kraftverk

Endringssøknad Nye Oterholtfoss kraftverk

11.11.2015

Bø kommunestyre støttar Midt-Telemark Energi AS sin endringssøknad for Nye Oterholtfoss Kraftverk. I møte mandag 9. november vart det med 23...

breiband

Breibandsmidlar til Bø

11.11.2015

Nkom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (tidlegare Post og Teletilsynet) har gjeve Bø kommune 2.9 mill kroner til breibandsutbygging 2015. Det...

Ofte stilte spørsmål
Login for redigering