jul

Opningstider i jula

22.12.2014

Kommunehuset, Bekkevold (teknisk eining), Helsestasjonen og Kulturkontoret held stengt julaften og nyttårsaften. I romjula er opningstidene...

Elg viltkamera

Høyring - Kommunale målsettingar for hjortevilt og endring av minsteareal for felling av elg i Midt-Telemark

22.12.2014

Kommunale målsettingar for hjortevilt og endring av minsteareal for elg i Midt-Telemark sendes nå ut på høyring. Høyringsdokument og høyringsbrev...

Lifjell Rundt forside

Forstudierapport Lifjell Rundt

17.12.2014

Dette forstudiet er laga for å gje kommunane eit breidt grunnlag for å gjere retningsval i kommunestrukturdebatten. Rapporten er bestilt av...

Lese av vannmålaren

Vannmålaravlesning på WEB og SMS

15.12.2014

Teknisk eining sender i desse dagar ut vannmålaravlesningskort til kommunens innbyggarar. Kommunen gir nå dei som har vannmålar mulighet til å...

Lifjell, vinter

Offentleg ettersyn

09.12.2014

Hovudutval for plan, teknikk og næring vedtok i møte 02.12.14 å legge to detaljreguleringsplanar ut til offentleg ettersyn. Frist for å kome med...

Reklameskilt

Høyring av nye skiltvedtekter for Bø kommune

07.12.2014

Hovudutval for plan, teknikk og næring har lagt ut forslag til endring av skiltvedtekter for Bø kommune til offentleg ettersyn saman med ein...

Moltke Moe og Liv Bratteurd.jpg

Høyring planprogram for kulturminneplan for Bø og Sauherad.

04.12.2014

Bø og Sauherad kommunar går saman om arbeidet med interkommunal kommunedelplan for kulturminner. Planprogrammet er no ute til offentleg ettersyn...

Ofte stilte spørsmål
padlock