Andre

Aktuelt

 • 20.11.2017

  Utleieleiligheter søkast sentralt i Bø

  Utleieleilegheiter søkast sentralt i Bø for tilvisingsavtale med Bø kommune og finansiering gjennom Husbanken
 • 20.11.2017

  Borgarleg vigsel

  Frå 01. januar 2018 tek kommunane over ansvaret for borgarleg vigsel i Noreg. I Bø kommune er det ordførar og varaordførar som har myndighet til vigsel.
 • 17.11.2017

  Ordføraranes referat

  Fellesnemnda og Partssammensatt utval hadde møte fredag 17.11.2017. Ordførarane sitt referat kan du sjå på heimesida til den nye kommunen.
 • 17.11.2017

  Største veksten i landet

  Bø toppar Statistisk sentralbyrå sin statistikk over innbyggartal etter 3. kvartal 2017, med største prosentvis vekst i landet. Tala, som blei publisera i dag, viser at kommunen har ei auke i...
 • 17.11.2017

  Verdas toalettdag

  19. november er av FN utpeika som verdas toalettdag, og i år er temaet avløpsvatn. Teknisk eining ynskjer å markere dagen med å minne alle om godt do- og fettvett (sjå dovett.no og fettvett...
Login for redigering