Bli sett - bruk refleks

HUGS REFLEKSDAGEN DEN 15. OKTOBER

02.10.2015

Haustmørkeret senker seg, og det er viktig å gjere seg synleg i trafikken! Visste du at refleks redusererer risikoen for å bli påkøyrd i...

husbanken logo

Bustøtte, startlån, tilskot og kommunale bustader

02.10.2015

Bustøtte er ein statleg støtteordning som administreres av husbanken og kommunen. Bustønad kan du søke dersom husstanden din har låge inntekter...

Ordførar Olav Kasland

Ordførar og formannskap dei neste 4 åra

29.09.2015

Bø kommunestyre konstituerte seg mandag 28. september på Bø Hotell i eit kombinert konstutuerings- og opplæringsmøte. Ordførar Olav Kasland...

Bø legesenter

Legesenteret stengt pga kurs

23.09.2015

Bø Legesenter har stengt pga dataopplæring 13. og 14. oktober. Ved behov for øyeblikkeleg hjelp, kontakt legevaktsentralen på tlf 116 117

Utan bil til jobben

Utan bil til jobben- aksjonen

17.09.2015

Bø kommune oppmodar alle verksemder i Bø om å starte opp «Utan bil til jobben aksjonen». I Bø kommune starta aksjonen den 16. sept, og varar...

KarusellBilde

Kommunevalet 2015 - kommunestyrerepresentantane

16.09.2015

Kven skal styre Bø kommune dei neste fire åra? Med berre 55.3% deltaking i Bø - var det Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Miljøpartiet de grønn...

KarusellBilde

Innføring av standard abonnementsvilkår for vatn og avløp

16.09.2015

Teknisk eining i Bø kommune viser til at Standard abonnementsvilkår for vatn og avløp -administrative og tekniske føresegner blei vedteke av...

Ofte stilte spørsmål
Login for redigering