husbanken logo

Bustøtte, startlån, tilskot og kommunale bustader

03.07.2015

Bustøtte er ein statleg støtteordning som administreres av husbanken og kommunen. Bustønad kan du søke dersom husstanden din har låge inntekter...

Høgefjell

Offentleg ettersyn av 2 reguleringsplanar på Lifjell

03.07.2015

Reguleringsplan for Høgefjell og Torillstul/Håråldskar er nå lagt ut til off. ettersyn med frist 14.8.15. Meir informasjon ved denne linken

Bamse

Opningstider Bø helsestasjon sommaren 2015

02.07.2015

Helsestasjonen held ope heile sommaren. Enkelte dagar kan helsestasjonen vere stengd. Det er då mogleg å kontakte Sauherad helsestasjon ved...

Desinfiseringsstasjon ved Akkerhaugen brygge

Desinfiseringsstasjon for fiske- og båtutstyr m.m ved Akkerhaugen brygge

01.07.2015

Ved Akkerhaugen brygge (se kart) er det satt opp en desinfiseringsstasjon for fiske- og båtutstyr m.m. En slik desinfiseringsstasjon er for å...

Revidert vegnorm og gatelysnorm

Revidert vegnorm og ny veglysnorm

01.07.2015

PTN utvalet vedtok 23.6.15 revidert vegnorm og ny veglysnorm for Bø kommune. Meir informasjon ved denne lenken.

Vatningsrestriksjonar 2015

RESTRIKSJONAR PÅ HAGEVATNING

29.06.2015

På grunn av høgt vassforbruk innførast det vatningsforbod frå og med 1.7.2015 for alle abonnentar tilhørande Bø vassverk. Abonnentar som bur på...

Brøyting

Kommunale vegar - ledig brøyting og strøing

25.06.2015

ANBOD PÅ BRØYTING/STRØING Bø kommune har ledig tri brøyte- og strøroder frå komande sesong. Konkurransane er kunngjort både lokalt og...

Ofte stilte spørsmål
padlock