Lifjell Rundt logo

Forstudierapport Lifjell Rundt

21.11.2014

Dette forstudiet er laga for å gje kommunane eit breidt grunnlag for å gjere retningsval i kommunestrukturdebatten. Rapporten er bestilt av...

IMG_1276.JPG

Lappefest i kantina:-)

20.11.2014

Elevar som har hatt ansvar for utlån av leiker i friminutta nå i haust hadde i tradisjonens tru lappeavslutning i kantina. Ferske lappar og...

031.JPG

Bø kommune gratulerer Rune Christiansen med Brageprisen!

18.11.2014

Leiar for forfattarstudiet ved HiT Bø, forfattaren Rune Christiansen fekk den gjeve Brageprisen for skjønnlittertur 2014. Frå hit.no...

budsjett 2015

Framlegg til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

11.11.2014

Rådmann Åse Egeland presenterte budsjettframlegg for 2015 for kommunestyret i møte mandag 10.11.2014 kl. 15.00. Økonomisjef og tre...

serveringsjentene

Bø arbeidssenter, ein arbeidsplass og kvalifiseringsarena ....

10.11.2014

Ein arbeidsplass og kvalifiseringsarena for mennesker som ikkje høyrer til i den ordinære arbeidsmarknaden - sjå og høyr om Mariposa på...

Søknad Nye Oterholtfoss kraftverk

Høyring Nye Oterholtfoss kraftverk

06.11.2014

NVE Norges vassdrags- og energiverk har lagt ut følgjande til høyring: Søknad med konsekvensutgreiing for Nye Oterholtfoss kraftverk i Bø kommune...

20141024_120045.jpg

Så BleViMe på Bø skule

03.11.2014

800 skular, og tilsaman 200.000 elevar i Noreg dansa BliMe i dag kl. 12.00 Sjå dansen på Youtube

Ofte stilte spørsmål
padlock