Skateaparken på campus.JPG

Korleis søkje spelemidlar til idrettsanlegg? Møt opp torsdag kl. 18.30 i Gullbring

23.08.2016

I samarbeid med Bø idrettsråd inviterer vi til eit ope møte for å gå nærare inn på prosedyrer, fristar og regelverk for søknader til spelemidlar...

sopp

Invitasjon til soppmøte / soppkontroll

22.08.2016

Midt-Telemark landbrukskontor og Telemark botaniske forening innbyr til møte i Landbrukets hus, Bøvegen 271, torsdag den 25.august kl. 18.00...

Kommuevåpen

Etablering av ny kommune Bø og Sauherad - Endra dato

22.08.2016

Torsdag 16.6 sa Kommunestyra i Bø og Sauherad ja til samanslåing av dei to kommunane. Arbeidet med etablering av ny kommune er no i gang.

Planavgrensing, Lektorvegen 15 og 19

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Lektorvegen 15 og 19

18.08.2016

Sweco Norge AS varslar på vegne av Me4 Eigedom AS oppstart av planarbeid for to ubebygde tomter i Lektorvegen 15 og 19. Sjå varslingsbrev. (PDF, 834 kB) Frist...

tva_hovedlogo_2016_rgb.jpg

Tv-aksjonen 2016 - Bli med da vel!

18.08.2016

Søndag 23. oktober skal 100 000 bøssebærarar ut å gå for TV-aksjonen slik at alle husstandar i Norge får besøk. Vi vil gjerne ha deg med på...

hms tur teknisk eining .JPG

HMS tur

16.08.2016

8 ansatte fra Teknisk eining var på paddletur i Bø elva mandag 15. aug. Dette er ein del av godt HMS arbeid i Teknisk eining.

Telemarkekspressen.jpg

Telemark bilruter doblar busstilbodet Bø-Skien frå 15.august

12.08.2016

Frå 15. august 2016 kan enno fleire reise kollektivt med eit forbetra ekspressbusstilbod til og frå Bø-Grenland. Telemarkekspressen startar opp...

Ofte stilte spørsmål
Login for redigering